Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 95

Ustanovení o nákladech řízení se nevztahuje na řízení o přestupku zahájená před počátkem účinnosti tohoto zákona.