Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 51Obecné ustanovení

Není-li v tomto nebo jiném zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení o přestupcích obecné předpisy o správním řízení.