Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 80Doručování

Rozhodnutí o přestupku nelze doručit veřejnou vyhláškou.