Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 52

Přestupky projednávají

a) obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4),

b) jiné správní orgány, stanoví-li tak zákon.