Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 93

Dodržování uloženého ochranného opatření podle § 16 písm. a) kontroluje správní orgán, který ho uložil v prvním stupni.