Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 82

V odvolacím řízení nemůže správní orgán změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného z přestupku.