Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 78Smír

U přestupku urážky na cti se národní výbor pokusí uraženého na cti a obviněného z přestupku smířit.