Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.