Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 98

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.