Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1

Tento zákon upravuje

a) pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví a některé otázky organizace soudů a postavení soudců,

b) postup soudů, účastníků řízení (dále jen "účastník") a dalších osob ve správním soudnictví.