Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.