Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 127

Do doby ustavení soudcovské rady se ustanovení § 25 nepoužije.