Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 92Nepřípustnost návrhu

Návrh je nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.