Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 124

K výkonu funkce k Nejvyššímu správnímu soudu lze soudce přeložit jen se souhlasem předsedy tohoto soudu.