Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 131Přechodné ustanovení ke kasačním stížnostem

Kasační stížnost lze podat proti rozhodnutím krajských soudů vydaným po dni účinnosti tohoto zákona.