Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 3Společné ustanovení

§ 120

Není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I.