Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 69Účastníci řízení

Žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla.