Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 47Zastavení řízení

Soud řízení usnesením zastaví,

a) vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí,

b) prohlásí-li navrhovatel, že byl po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen (§ 62),

c) stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.