Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 63Výkon rozhodnutí

Při výkonu rozhodnutí soudu, které bylo vydáno podle tohoto zákona, platí, že je-li uložena povinnost správnímu orgánu, který je

a) orgánem moci výkonné, je povinna ji splnit za stát jeho příslušná organizační složka,

b) fyzickou nebo právnickou osobou, na kterou byl zákonem přenesen výkon státní správy, je povinna ji splnit tato osoba,

c) orgánem veřejnoprávní korporace, je povinnou veřejnoprávní korporace.