Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 32Zahájení řízení

Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu; týká-li se návrh věcí uvedených v § 4 odst. 1, nazývá se návrh žalobou.