Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 64Použití občanského soudního řádu

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.