Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25Změna rozhodnutí o autorizaci

Ministerstvo životního prostředí může změnit rozhodnutí o autorizaci též

a) na žádost autorizované společnosti, nebo

b) z důvodu změn v závazcích týkajících se výše podílu využití a recyklace odpadu z obalů, jestliže vyplývají z práva Evropské unie.