Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 27

Účastníkem řízení podle § 25 a 26 je pouze žadatel.