Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 45

Za správní delikt podle § 44 se uloží pokuta

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c) až f) a písm. i) a j) nebo podle odstavce 4,

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. k),

c) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, podle odstavce 2 písm. b), g) nebo h), nebo podle odstavce 3 písm. a) až q).