Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.