Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 35Krajské hygienické stanice

Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) kontrolují plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků; při zjištění porušení těchto povinností ukládají ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.