Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 50Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 9 odst. 9.

(2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 15 odst. 3.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 3.