Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 56

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.