Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 49Vztah ke správnímu řádu

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení § 14 a § 32 písm. m) tohoto zákona.