Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 31Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

Státní správu v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů vykonávají

a) Ministerstvo životního prostředí,

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) Ministerstvo zemědělství,

d) krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy),

e) Česká obchodní inspekce,

f) Česká zemědělská a potravinářská inspekce,

g) Česká inspekce životního prostředí,

h) Státní ústav pro kontrolu léčiv,

i) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,

j) celní úřady.