Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 11Označení osob a věcí

Osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu.