Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8Licitátor

(1) Licitátorem může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná a fyzicky způsobilá k této činnosti.

(2) Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně udělení příklepu.