Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 67Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, ve znění zákona č. 513/1991 Sb.