Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33Věcná břemena

Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucí na předmětu dražby zůstávají přechodem vlastnictví dražbou nedotčena.