Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 68Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce ode dne vyhlášení.