Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4Zastoupení

Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista.