Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 64

Dražby movitých věcí zahájené podle dosavadních předpisů se dokončí podle těchto předpisů.