Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 65

Právní vztahy upravené v tomto zákoně se řídí občanským zákoníkem, pokud není stanoveno jinak.