Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 62Správce centrální adresy

(1) Správcem centrální adresy může být pouze vybraná osoba, jejíž provozní řád s ohledem na potřeby uveřejnění informací podle tohoto zákona schválilo na dobu určitou ministerstvo.

(2) Ministerstvo může zrušit schválení provozního řádu, jestliže se správce centrální adresy dopustil závažných pochybení, která ohrozila uveřejnění informací podle tohoto zákona.