Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3Akademická obec vysoké školy

Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec vysoké školy.