Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 71Jmenování docentem

Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.