Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 59

Poplatky spojené se studiem na soukromých vysokých školách stanoví soukromá vysoká škola ve svém vnitřním předpisu.