Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 107

Veřejné vysoké školy uvedou své majetkové poměry do souladu s tímto zákonem do 31. prosince 1999.