Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 73Jmenování profesorem

Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.