Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 32Tajemník

(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

(2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.