Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST JEDENÁCTÁFAKULTNÍ NEMOCNICE

§ 93

(1) Klinická a praktická výuka v oblasti lékařství a farmacie a v dalších zdravotnických oborech se uskutečňuje zejména ve fakultních nemocnicích. V těchto nemocnicích se uskutečňuje též vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost.

(2) Podrobnosti úpravy stanoví zvláštní předpis.