Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7Orgány veřejné vysoké školy

(1) Samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy jsou

a) akademický senát,

b) rektor,

c) vědecká rada nebo umělecká rada nebo na neuniverzitní vysoké škole akademická rada (dále jen "vědecká rada veřejné vysoké školy"),

d) disciplinární komise.

(2) Dalšími orgány veřejné vysoké školy jsou

a) správní rada veřejné vysoké školy,

b) kvestor.