Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 64

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy vysoké školy a jejích součástí.