Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 67Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia

Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.