Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 53Státní zkoušky

(1) Státní zkouška se koná před zkušební komisí; průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

(2) Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou radou.

(3) Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru.